Boisko KS Byków

The football ground of Klub Sportowy Byków

KS Byków
Aleja Spacerowa 21.
55-095 Mirków

december / grudzień 2015